top of page

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

UVJETI KORIŠTENJA

Herkul d.o.o.

Sjedište: Pustoselina 7b, 10000 Zagreb

OIB 93920652706

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080565643

Telefonski broj: +385 98 456 707

Email: odoressilentii@gmail.com

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari, prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Interneta.  

Uvjeti poslovanja društva Herkul d.o.o.(u daljnjem tekstu Trgovac) sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 41/14; 110/015), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu članka 43. ZZP, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostalim važećim propisima Republike Hrvatske.

Trgovac zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.
Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje.

Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja.

Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Interneta.

 

KUPAC

Kupac je svaki posjetitelj koji kupuje proizvode putem web stranice (www.odoressilentii.com), na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj. svaka osoba izabere barem jedan proizvod, naruči i plati te time sklopi ugovor sklopljen na daljinu.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

 

NAČIN PLAĆANJA

Kupac može platiti pouzećem ili PayPal računom, o čemu odlučuje prilikom narudžbe. Kod plaćanja uz PayPal, iznos se uplaćuje u eurima kako je to i iskazano na stranici. Uplata na transakcijski račun moguća je i u kunama.

Kad u procesu kupovine Kupac odabere plaćanje virmanom na e-mail će biti poslani svi podaci za izvršenje uplate. Valuta plaćanja je HRK (hrvatska kuna). Plaćanje je moguće izvršiti isključivo uplatom sa hrvatskog računa. Po uplati Kupac šalje Prodavatelju potvrdu o uplati. Kupac je dužan obaviti uplatu općom uplatnicom ili internet bankarstvom u roku od 72 sata od trenutka narudžbe. Po primitku uplate Prodavatelj naručenu robu šalje na željenu adresu unutar 15 radnih dana (ovisno o proizvodu i dostupnosti).

Kod plaćanja pouzećem, proizvod se šalje po potvrdi narudžbe, a uplatu vrši pri primitku.

Kod uplate pouzećem pružatelj usluge dostave (Hrvatska pošta) naplaćuje dodatno naknadu od 3% iznosa proizvoda, a minimalno 9,00 kn.

 

SLIKE I INFORMACIJE O PROIZVODIMA

Proizvodi su opisani i predstavljeni na način da su naznačeni materijali, što može varirati uslijed rasvjete i postavka monitora te su kao modeli kupcu prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristike robe bez jamčenja jednakosti. Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

CIJENE

Cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u eurima (EUR) te uključuju PDV i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Zaključno s kupnjom, vrijedi cijena na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile po izradi ponude odnosno u trenutku narudžbe.

Trgovac zadržava pravo izmjene cijena u bilo kojem trenutku bez prethodne najave te pokretanje sniženja cijena i posebne akcije.

Za narudžbe zaprimljene od kupaca izvan EU, mogući su dodatni troškovi carine i poreza, koju plaća Kupac.

 

NARUDŽBE

Trgovac zadržava pravo da odgodi dostavu narudžbe, ukoliko postoji problem s naplatom narudžbe ili je kupac dao nepotpune podatke o dostavi. Ako naručen proizvod nije dostupan (privremeno ili je rasprodan), kupac će biti obaviješten putem elektroničke pošte.

Ukoliko je proizvod rasprodan, narudžba će se otkazati i kupac će dobiti povrat sredstava.

 

DOSTAVA

Dostava se vrši putem Hrvatske pošte i cijena poštarine obračunava se na kraju kupnje kod prodajne cijene ovisno o iznosu kupovine.

Za posebne usluge kao plaćanje pouzećem se cijena obračunava individualno u narudžbi.

Kupac plaća ukupan iznos cijene proizvoda i cijene poštarine.

Dostava se vrši unutar 3 do 15 radnih dana (ovisno o raspoloživosti proizvoda). Setovi koji se ručno izrađuju će biti dostavljeni u roku od maksimalno 15 dana. Kupac će biti obavješten o raspoloživosti putem e-mail adrese.

RASKID UGOVORA I POVRAT

Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Predmetni rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Trgovac ne obavijesti Kupca o pravu Kupca na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Da bi se moglo ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, Kupac mora obavijestiti Trgovca, prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom na odoressilentii@gmail.com ili poštom na adresu Herkul d.o.o., Pustoselina 7b, Zagreb te je potrebno navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i email adresu.

Trgovac se obvezuje bez odgađanja dostaviti potrošaču Potvrdu o primitku izjave o raskidu putem elektroničke pošte koju Kupac navede u Izjavi o raskidu.


Izjavu o raskidu ugovora Kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe.


Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora nakon što Trgovac provjeri i prihvati vraćenu robu, koja mora biti u originalnom stanju.
Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena kupcu bude vraćena.

Trgovac se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Roba mora biti vraćena u originalnom stanju, ne smije biti korištena te treba biti vraćena sa svim originalnim etiketama i računom.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Isključenje prava na raskid ugovora

Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Trajanje ugovora
Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

Zamjena

Zamjena za drugi proizvod moguća je ukoliko je zamjenski artikl dostupan i ukoliko je proizvod koji se mijenja u originalnom stanju.

Reklamacije i prigovori

Ukoliko Kupac ima primjedbe na kupljene proizvode, prema članku 10. Zakona o zaštiti potrošača ima pravo Trgovcu uputiti pisani prigovor putem elektroničke pošte na odoressilentii@gmail.com.

Kupac mora napisati svoje ime i prezime, adresu, kontakt telefon i email adresa te opis prigovora. Trgovac će na prigovor odgovoriti u roku od 5 dana od zaprimanja istog.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Sukladno zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između Kupca i Trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 75/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Kupac je obvezan obavijestiti Trgovca o postojanju vidljivih nedostataka, bez odgađanja, a najkasnije u roku od dva mjeseca od kad je otkrio nedostatak. Trgovac ne odgovara za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

SPOROVI

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, Trgovac će nastojati svim raspoloživim sredstvima riješiti spor mirnim putem, a u protivnom nadležan je Sud u Zagrebu.

 U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.12.2016. diljem cijele EU, sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme. To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupovine unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene itd) svoj prigovor možete na brzi i jednostavan način podnijeti putem te platforme.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

AUTORSKA PRAVA

Autorska prava su u cijelosti zadržana. Cjelokupan sadržaj i formati na stranicama Odores Silentii, kako web stranici tako i društvenim mrežama su vlasništvo društva Herkul d.o.o. Sav sadržaj koji se nalazi na našim stranicama, ukoliko nije u osobne svrhe, ne smije se bez našeg dopuštenja koristiti niti dalje ustupati trećim strankama. Autorska prava u bilo kojem skinutom materijalu nisu prenosiva na Vas u slučaju bilo kakvog skidanja ili kopiranja. Nije dozvoljen reproducirati, objavljivati, distribuirati, pokazivati, modificirati, kreirati derivirani rad, prodavati, sudjelovati u prodaji ili eksportirati u nijednom slučaju, u cjelini ili u dijelovima, bilo koji dio sadržaja, stranica.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnih podataka Kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata robe.

Kupac je svaki posjetitelj koji putem web stranice (www.mirisitisine.com) izabere barem jedan proizvod, naruči i plati te time sklopi ugovor sklopljen na daljinu.

Uvjeti poslovanja društva Herukl sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 41/14; 110/015), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu članka 43. ZZP. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja.

Herkul d.o.o. omogućuje kupnju proizvoda, putem upita o dostupnosti određenog modela, budući da se dio proizvoda izrađuje po narudžbi. Proizvodi su opisani i predstavljeni na način da su naznačeni materijali i boje, što može varirati uslijed rasvjete i postavka monitora.

Cijene su izražene u eurima.

Zaključno s kupnjom, vrijedi cijena na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile po izradi ponude odnosno u trenutku narudžbe.

Herkul d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena u bilo kojem trenutku bez prethodne najave te pokretanje sniženja cijena i posebne akcije.

Za narudžbe zaprimljene od kupaca izvan EU, mogući su dodatni troškovi carine i poreza, koju plaća kupac.

Herkul d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.

bottom of page